Iskolánk története HU


Iskolánk, az Endre Király Általános Iskola

Szolnoktól 20, fővárosunktól, Budapesttől 120 kilométerre, Tiszavárkonyon található.

Tiszavárkony község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Tisza  jobb partján fekszik.

Népessége: 1518 fő

Valószínűleg már a rézkorban és a szarmata korban is emberek által lakott terület volt.

Az 1952- ben végzett ásatásokon avar kori edénytöredékek, és különböző eszközök kerültek elő.

A középkorban is fontos csomópont lehetett, hiszen királyaink itt keltek át a Tiszán, vagy éppen itt találkoztak alattvalóikkal, ellenfeleikkel.

Várkonyban találkozott például Endre király és Béla herceg, Mátyás király és Szilágyi Mihály, itt kelt át a Tiszán Dózsa György is felkelőseregével.

A település az átvonuló hadaknak később is az útvonalába esett.

 

A faluban 1945 előtt egyházi oktatás folyt (katolikus, református).

A jelenlegi iskola épületének fő szárnyát 1958 szeptemberében adták át,

ahol már állami oktatás folyt.

1962-ben felépült egy úgynevezett „ tanyasi kollégium”.

Ide a közeli tanyákról, Tiszavárkony-Szőlőből, Vezsenyből, Tiszajenőről kerültek a gyerekek.

1985-ben létszámcsökkenés miatt megszűnt a kollégium.

Jelenleg ebben az épületben az alsó szinten működik a községi könyvtár, a felső szinten az iskolai

könyvtár a melegítőkonyha és az ebédlő.

1982-ben az iskola udvarán felállításra került egy 40 négyzetméter alapterületű faház, ahol először

egy alsó-tagozatos osztály tanult, majd 1986-tól technika műhely lett.

Jelenleg is ebben az épületben van a technika szaktanterem.

1990-ben az iskola főépületének átépítésére, bővítésére került sor.

A tantermek mellett egy természettudományi előadó is épült.

1993-ban felépült az iskola mellett egy szép nagy  tornaterem.

Ez a létesítmény komoly előrelépést jelentett az iskola és nem utolsó sorban a község életében.

A község lakosságának is lehetőséget adunk arra, hogy spottevékenység céljára igénybe vehesse tornatermünket.

1996 novemberében  Endre király nevet adtunk intézményünknek, kapcsolódva ezzel a község történelmi múltjához.

(II.András (Endre) király, fiának Salamonnak szánta a trónt, ám András testvére, Béla is igény tartott rá. András Tiszavárkonyba hívatta testvérét és felkínálta neki választásra a koronát és a kardot. A korona a királyságot, a kard pedig a dukátust jelképezte. Ha Béla a koronát választja, a király hívei helyben lekaszabolják, ha a kardot veszi el, békében uralkodhat a saját országrészében. Ekkor Béla egyik híve, Miklós ispán megsúgta neki, hogy ha kedves az élete, választása a kardra esik. Béla megértette, és a kardot választotta.)

Iskolánkban az oktatás 8 évfolyamon zajlik, minden évfolyamon egy osztállyal.

Jelenlegi tanulói létszámunk 135 fő.

Tanulóink 6-15 éves korú gyermekek.

Családias hangulatú iskolánkban 16 pedagógus  munkájának köszönhetően

magas színvonalú oktató- nevelő munka folyik.

A délutáni foglalkozásokon különböző sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára.

 A sportnak, sportolási tevékenységeknek kiemelt szerepe van iskolánk életében.

 A művészeteket kedvelő gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.

Az informatika szaktanteremben tartott délutáni foglalkozások népszerűek tanulóink körében.

Mazsorett csoportunk és iskolánk énekkara, az iskolai és községi ünnepeken is kiválóan szerepel.

Azon tanulóink, akik fejlesztésre szorulnak, illetve tehetséggondozásra van szükségük,

külön foglalkozásokon vesznek részt.

Olvasni vágyó tanulóink iskolánk könyvtárából, illetve a községi könyvtárból kölcsönözhetnek könyveket.

A természetet kedvelők, iskolánk parknak is beillő udvarán csodálhatják a ritka és különleges fákat és bokrokat, de a Tisza közelsége is lehetőséget biztosít a természet közvetlen megfigyelésére.

Facebook: