Iskolatej


Iskolatej program a 2014/2015. tanévben
Az iskolatej programot szabályozó 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet intézményünket érintő részei:
5. A támogatható termékek köre
7. § (1) Az óvoda-, és iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:
a) „I/a. teljes/félzsíros tej”,
b) „I/a. zsírszegény tej”,
c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”,
d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”,
e) „I/c. natúr joghurt és natúr kefir”,
f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”,
g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”,
h) „III. ömlesztett sajt”.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.
(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül a kedvezményezett részére kerülhet kiosztásra, azt a nevelési-oktatási intézmény más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatja fel.
(4) Amennyiben a kedvezményezett az adott tanítási vagy nevelési napon már részesült az e rendelet szerint őt megillető és maximálisan kiosztható 0,25 liter, vagy ennek megfelelő tejegyenértékű tejtermékből, az ezt meghaladó mennyiségen felül további támogatás nem vehető igénybe.
12. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés
14. § (1) Ha a kérelmező a 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az MVH a támogatási kérelmet az érintett szerződések vonatkozásában elutasítja.
(2) A nevelési-oktatási intézmény köteles naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett kedvezményezettek, valamint az adott tanítási, nevelési napon jelen lévő kedvezményezettek számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről a 7. § (1) bekezdésben meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény igazgatója által jóváhagyott példányát az adott támogatási időszak lejártát követő öt évig megőrizni. Amennyiben az adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel rendelkezik, akkor a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.

11. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1. a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;
7. az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

A fenti törvény alapján az iskola köteles kiosztani, a tanuló pedig - ha nem fogyasztja el - haza vinni a kapott terméket.

Intézményünkben az iskolatej tárolása és kötelező kiosztása az alábbiak szerint történik:

Tevékenység Felelős Idő
1. Iskolatej átvétele, elhelyezése a hűtőszekrényben. Farkas Sándorné Bottyán Zsuzsanna naponta 4:30 és 5:30 között
2. A tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői
nyilatkozatok beszerzése, és a termékek kiosztása során
azok figyelembe vétele. Osztályfőnök allergia megállapítását követően
3. Nyilvántartás vezetése a tanulók számáról és a
kiosztott termék mennyiségéről Szekeres Ildikó naponta
4. Iskolatej kiosztása a tanulók részére a közétkeztetéstől
eltérő időpontban. Farkasné Garamszegi Melinda naponta
alsó tagozat: 2. szünet,
felső tagozat: 3. szünet
5. Az el nem fogyasztott termék haza vitelének ellenőrzése. osztályfőnök, utolsó órát tartó nevelő, napközis nevelő naponta
6. Selejtezési jegyzőkönyvek vezetése azon termékekről,
amelyek a köznevelési intézményben romlottak meg. Szekeres Ildikó szükség szerint
7. A termék átvételekor emelt minőségi kifogás
jegyzőkönyvben rögzítése, a minőségi kifogásról a
fenntartón keresztül az MVH értesítése. Szekeres Ildikó szükség szerint
8. Az iskolatej programot népszerűsítő plakát elhelyezése.
Meglétének ellenőrzése a program teljes időtartama alatt. Szekeres Ildikó a plakát megérkezésekor;
folyamatos

Tiszavárkony, 2014.10. 01.

Balogné Csík Terézia
intézményvezető

Facebook: