Országos kompetenciamérés eredményei


Országos kompetenciamérés

 

A kompetenciamérés azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely további fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. A felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítésére, hanem életszerű problémák, helyzetek megoldására irányulnak. Ezért mindkét teszt /matematika, szövegértés/ a mindennapok jellemző helyzeteire és problémáira koncentrál, és a hétköznapi életből ismert gyakori feladatokat tartalmaz.

Korábbi eredményeink

A táblázatok a tanulók átlagteljesítményét valamint az országos és a községi általános iskolák átlagától való eltérést tartalmazzák.

Facebook: